ABOUT MUA GÌ Ở CHỢ ĐẦM NHA TRANG

About MUA GÌ Ở CHỢ ĐẦM NHA TRANG

Chợ Tốt chỉ sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh Các tin viết bằng ngôn ngữ khác, hoặc viết bằng tiếng Việt không dấu, hoặc viết bằng tiếng Việt nhưng nội dung khó hiểu (ký Helloệu lạ, phông chữ lạ) Các tin đăng ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng sẽ b

read more